Legea 358/2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 Codul muncii

Tematici Dialog social

Fisa actului

Legea 358/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1083 din 29 noiembrie 2023
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 2 decembrie 2023

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 24 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 mai 2023, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 44, alineatul (2) al articolului 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) La prima şedinţă a părţilor se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul sau organizaţia patronală le va pune la dispoziţia părţii sindicale şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor/lucrătorilor, precum şi data până la care urmează să îndeplinească această obligaţie."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Bucureşti, 28 noiembrie 2023.

 

Nr. 358.

281 Documente Anexe la Codul Muncii