Legea 269/2021
pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Fisa actului

Legea 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1076 din 10 noiembrie 2021
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2021

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

La articolul 211 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se abrogă.

Art. II.

La articolul 268 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN-CLAUDIU ROMAN          PREŞEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

Bucureşti, 9 noiembrie 2021.

 

Nr. 269.

281 Documente Anexe la Codul Muncii