Legea 161/2024
pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Fisa actului

Legea 161/2024 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 507 din 31 mai 2024
Emitent: Parlamentul României
Data intrarii in vigoare: 3 iunie 2024

Ascunde

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

La articolul 128 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

SORIN-MIHAI CÎMPEANU

București, 29 mai 2024.

 

Nr. 161.

281 Documente Anexe la Codul Muncii