Hotararea de Guvern 598/2024
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Tematici Dreptul muncii

Fisa actului

Hotararea de Guvern 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 529 din 6 iunie 2024
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 6 iunie 2024

Ascunde

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună, reprezentând 22,024 lei/oră.

 

Art. 2.

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 septembrie 2023, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marian Neacșu

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Simona Bucura-Oprescu

Ministrul economiei,

antreprenoriatului și turismului,

Ștefan-Radu Oprea

p. Ministrul finanțelor,

Carmen Moraru,

secretar de stat

București, 6 iunie 2024.

 

Nr. 598.

281 Documente Anexe la Codul Muncii