Hotararea de Guvern 171/2023
privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora

Tematici CCMU | Dialog social

Fisa actului

Hotararea de Guvern 171/2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 190 din 7 martie 2023
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 7 martie 2023

Vezi și art.85 lit.f, precum și art. 184 din legea 367/2022.

Ascunde

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 184 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, prevăzute în Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

(2) Sectoarele de negociere colectivă şi codurile CAEN aferente acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Încadrarea într-un sector de negociere colectivă a unităţii definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social se realizează conform codului CAEN principal de activitate.

(2) În cazul în care unele activităţi se regăsesc în mai multe sectoare de negociere colectivă, angajatorii pot solicita încadrarea într-unul dintre aceste sectoare a unităţii de la alin. (1), dacă au codul CAEN principal într-unul dintre sectoarele respective.

(3) Procedura de încadrare a unităţii în sectoarele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aprobă prin ordin al ministrului responsabil cu dialogul social, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.


   
 

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
Bogdan-Eduard Simcea,
secretar de stat
Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
Sebastian-Ioan Burduja
p. Ministrul energiei,
Dan-Dragoş Drăgan,
secretar de stat
p. Ministrul economiei,
Mihai-Ion Macaveiu,
secretar de stat
p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Robert-Eugen Szep,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
Cseke Attila-Zoltan
p. Ministrul sănătăţii,
Adriana Pistol,
secretar de stat
Ministrul educaţiei,
Ligia Deca
Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
Constantin-Daniel Cadariu
Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
Gabriela Firea
p. Ministrul culturii,
Camelia Veronica Marcu,
secretar general
Ministrul sportului,
Novak Carol-Eduard
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul apărării naţionale,
Angel Tîlvăr
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu

Bucureşti, 1 martie 2023.

Nr. 171.

ANEXĂ


       
 

Sector de negociere colectivă

Cod CAEN

Denumirea activităţii CAEN

 

Sector 1 Agricultura

0111

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

 

0112

Cultivarea orezului

 

0113

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

 

0114

Cultivarea trestiei de zahăr

 

0115

Cultivarea tutunului

 

0116

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

 

0119

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

 

0121

Cultivarea strugurilor

 

0122

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

 

0123

Cultivarea fructelor citrice

 

0124

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

 

0125

Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

 

0126

Cultivarea fructelor oleaginoase

 

0127

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

 

0128

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic

 

0129

Cultivarea altor plante permanente

 

0130

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

 

0141

Creşterea bovinelor de lapte

 

0142

Creşterea altor bovine

 

0143

Creşterea cailor şi a altor cabaline

 

0144

Creşterea cămilelor şi a camelidelor

 

0145

Creşterea ovinelor şi caprinelor

 

0146

Creşterea porcinelor

 

0147

Creşterea păsărilor

 

0149

Creşterea altor animale

 

0150

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

 

0161

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

 

0162

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

 

0163

Activităţi după recoltare

 

0164

Pregătirea seminţelor

 

Sector 2 Acvacultură, pescuit şi vânat

0170

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

 

0311

Pescuitul maritim

 

0312

Pescuitul în ape dulci

 

0321

Acvacultura maritimă

 

0322

Acvacultura în ape dulci

 

Sector 3 Silvicultura

0210

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

 

0220

Exploatarea forestieră

 

0230

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

 

0240

Activităţi de servicii anexe silviculturii

 

Sector 4 Industria extractivă

0710

Extracţia minereurilor feroase

 

0729

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

 

0811

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei

 

0812

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

 

0891

Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

 

0892

Extracţia turbei

 

0893

Extracţia sării

 

0899

Alte activităţi extractive n.c.a.

 

0990

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 

Sector 5 Energie, petrol şi gaze şi minerit energetic

0510

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

 

0520

Extracţia cărbunelui inferior (PCS

<23865 kJ/kg)>
 

0610

Extracţia petrolului brut

 

0620

Extracţia gazelor naturale

 

0721

Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

 

0910

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

 

1920

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

2011

Fabricarea gazelor industriale

 

3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

 

3511

Producţia de energie electrică

 

3512

Transportul energiei electrice

 

3513

Distribuţia energiei electrice

 

3514

Comercializarea energiei electrice

 

3521

Producţia gazelor

 

3522

Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

 

3523

Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

 

4950

Transporturi prin conducte

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

0990

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

 

2420

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

 

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

 

3312

Repararea maşinilor

 

3314

Repararea echipamentelor electrice

 

3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

 

3530

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

4321

Lucrări de instalaţii electrice

 

4618

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

 

4222

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

 

4299

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

 

4329

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

 

4671

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

 

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

 

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

 

7022

Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

 

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

 

7219

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

 

4730

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

 

Sector 6 Industria alimentară, a băuturilor

1011

Prelucrarea şi conservarea cărnii

 

1012

Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

 

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

 

1020

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

 

1031

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

 

1032

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

 

1039

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

 

1041

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

 

1042

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

 

1051

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

 

1052

Fabricarea îngheţatei

 

1061

Fabricarea produselor de morărit

 

1062

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

 

1071

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

 

1072

Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

 

1073

Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare

 

1081

Fabricarea zahărului

 

1082

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

 

1083

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

 

1084

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

 

1085

Fabricarea de mâncăruri preparate

 

1086

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

 

1089

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

 

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

 

1092

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

 

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

 

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

 

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

 

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

 

1105

Fabricarea berii

 

1106

Fabricarea malţului

 

1107

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

 

Sector 7 Industria tutunului

1200

Fabricarea produselor din tutun

 

Sector 8 Industria textilă, produse textile, îmbrăcăminte

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

1320

Producţia de ţesături

 

1330

Finisarea materialelor textile

 

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

 

1392

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcăminţii şi lenjeriei de corp)

 

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

 

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

 

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

 

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

 

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

 

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

 

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

 

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

 

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

 

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

 

1420

Fabricarea articolelor din blană

 

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

 

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

 

Sector 9 Industria pielăriei şi încălţămintei

1511

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

 

1520

Fabricarea încălţămintei

 

Sector 10 Exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

 

1621

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

 

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

 

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

 

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

 

Sector 11 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

1711

Fabricarea celulozei

 

1712

Fabricarea hârtiei şi cartonului

 

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

 

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

 

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

 

1724

Fabricarea tapetului

 

1729

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

 

Sector 12 Industria chimică şi petrochimică şi activităţi conexe

1910

Fabricarea produselor de cocserie

 

1920

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

2011

Fabricarea gazelor industriale

 

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

 

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

 

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

 

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

 

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

 

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

 

2020

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

 

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

 

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

 

2042

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

 

2051

Fabricarea explozivilor

 

2052

Fabricarea cleiurilor

 

2053

Fabricarea uleiurilor esenţiale

 

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

 

2060

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

 

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

 

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

 

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

 

Sector 13 Industria materialelor plastice

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

 

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

 

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

 

3530

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

Sector 14 Industria sticlei şi a ceramicii fine. Industria materialelor de construcţii - fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2311

Fabricarea sticlei plate

 

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

 

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

 

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

 

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

 

2320

Fabricarea de produse refractare

 

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

 

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

 

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

 

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

 

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

 

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

 

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

 

2351

Fabricarea cimentului

 

2352

Fabricarea varului şi ipsosului

 

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

 

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

 

2363

Fabricarea betonului

 

2364

Fabricarea mortarului

 

2365

Fabricarea produselor din azbociment

 

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

 

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

 

2391

Fabricarea de produse abrazive

 

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

 

Sector 15 Fabricarea tâmplăriei izolante

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

 

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

 

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

 

Sector 16 Industria metalurgică

2410

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

 

2420

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

 

2431

Tragere la rece a barelor

 

2432

Laminare la rece a benzilor înguste

 

2433

Producţia de profile obţinute la rece

 

2434

Trefilarea firelor la rece

 

2441

Producţia metalelor preţioase

 

2442

Metalurgia aluminiului

 

2443

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

 

2444

Metalurgia cuprului

 

2445

Producţia altor metale neferoase

 

2446

Prelucrarea combustibililor nucleari

 

2451

Turnarea fontei

 

2452

Turnarea oţelului

 

2453

Turnarea metalelor neferoase uşoare

 

2454

Turnarea altor metale neferoase

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

2320

Fabricarea de produse refractare

 

Sector 17 Industria construcţiilor metalice şi construcţiilor de maşini

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

 

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

 

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

 

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

 

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

 

2562

Operaţiuni de mecanică generală

 

2571

Fabricarea produselor de tăiat

 

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

 

2573

Fabricarea uneltelor

 

2591

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

 

2592

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

 

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

 

2594

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

 

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 

2811

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

 

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

 

2813

Fabricarea de pompe şi compresoare

 

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

 

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

 

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

 

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

 

2823

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

 

2824

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

 

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

 

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

 

2830

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

 

2841

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

 

2849

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

 

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

 

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

 

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

 

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminţii şi a pielăriei

 

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

 

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

 

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

 

2540

Fabricarea armamentului şi muniţiei

 

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

 

2652

Producţia de ceasuri

 

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

 

2712

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii

 

2720

Fabricarea de acumulatori şi baterii

 

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

 

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

 

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

 

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

 

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

 

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

 

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

 

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

3091

Fabricarea de motociclete

 

3092

Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

 

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

 

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

 

3312

Repararea maşinilor

 

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

 

3314

Repararea echipamentelor electrice

 

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

 

3316

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

 

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

 

3319

Repararea altor echipamente

 

3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

 

4511

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

 

4519

Comerţ cu alte autovehicule

 

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

 

Sector 18 Industria construcţiilor de maşini şi construcţiilor metalice

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

 

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

 

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

 

3091

Fabricarea de motociclete

 

3092

Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

 

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

2712

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii

 

2720

Fabricarea de acumulatori şi baterii

 

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

 

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

 

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

 

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

 

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

 

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

 

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

 

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

 

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

 

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

 

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

 

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

 

2540

Fabricarea armamentului şi muniţiei

 

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

 

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

 

2562

Operaţiuni de mecanică generală

 

2571

Fabricarea produselor de tăiat

 

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

 

2573

Fabricarea uneltelor

 

2591

Fabricarea uneltelor

 

2592

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

 

2593

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

 

2594

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

 

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

 

2652

Producţia de ceasuri

 

2811

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

 

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

 

2813

Fabricarea de pompe şi compresoare

 

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

 

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

 

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

 

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

 

2823

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

 

2824

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

 

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

 

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

 

2830

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

 

2841

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

 

2849

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

 

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

 

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

 

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

 

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

 

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

 

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

 

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

 

3011

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

 

3012

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

 

3020

Fabricarea materialului rulant

 

3030

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

 

3040

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

 

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

 

3312

Repararea maşinilor

 

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

 

3314

Repararea echipamentelor electrice

 

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

 

3316

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

 

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

 

3319

Repararea altor echipamente

 

3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

 

4511

Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

 

4519

Comerţ cu alte autovehicule

 

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

 

Sector 19 Construcţia de nave

3011

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

 

3012

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

 

Sector 20 Industria echipamentelor electrice, electronice şi mecanică fină

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

 

2652

Producţia de ceasuri

 

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

 

2712

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii

 

2720

Fabricarea de acumulatori şi baterii

 

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

 

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

 

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

 

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

 

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

 

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

 

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

 

3020

Fabricarea materialului rulant

 

3030

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

 

3040

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

 

Sector 21 Industria mobilei. Alte activităţi industriale

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

 

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

 

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

 

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

 

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

 

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

1621

Fabricarea de furnire şi panouri de lemn

 

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

 

7410

Activităţi de design specializat

 

Sector 22 Servicii de apă

3600

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

Sector 23 Servicii comunitare şi utilităţi publice. Gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi de protecţie a mediului

3530

Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

3811

Colectarea deşeurilor nepericuloase

 

3812

Colectarea deşeurilor periculoase

 

3822

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

 

3831

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

 

3900

Activităţi şi servicii de decontaminare

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

3600

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

4931

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători* - cu capital de stat

 

3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

 

Sector 24 Transport de călători în sectorul public

4931

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

 

Sector 25 Construcţii civile şi industriale

4110

Dezvoltare (promovare) imobiliară

 

4120

Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

 

4210

Lucrări de construcţii ale drumurilor şi ale căilor ferate

 

4211

Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor

 

4212

Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane

 

4213

Construcţia de poduri şi tuneluri

 

4220

Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare

 

4221

Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide

 

4222

Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

 

4290

Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti

 

4291

Construcţii hidrotehnice

 

4299

Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.

 

4311

Lucrări de demolare a construcţiilor

 

4312

Lucrări de pregătire a terenului

 

4313

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

 

4120

Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

 

4321

Lucrări de instalaţii electrice

 

4322

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

 

4329

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

 

4331

Lucrări de ipsoserie

 

4332

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

 

4333

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

 

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

 

4339

Alte lucrări de finisare

 

4391

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

 

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

4212

Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane

 

Sector 26 Comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul desfăşurat de unităţi economice care au puncte de lucru în cel puţin două judeţe sau într-un judeţ şi municipiul Bucureşti

4613

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

 

4615

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

 

4616

Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

 

4617

Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

 

4618

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

 

4619

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

 

4631

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

 

4632

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

 

4633

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

 

4634

Comerţ cu ridicata al băuturilor

 

4635

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

 

4636

Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

 

4637

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

 

4638

Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

 

4639

Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

 

4641

Comerţ cu ridicata al produselor textile

 

4642

Comerţ cu ridicata al îmbrăcăminţii şi încălţămintei

 

4643

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

 

4644

Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, al sticlăriei şi produselor de întreţinere

 

4645

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

 

4646

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

 

4647

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat

 

4648

Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

 

4649

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

 

4651

Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului

 

4652

Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

 

4661

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

 

4662

Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte

 

4663

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

 

4664

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat

 

4665

Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

 

4666

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

 

4669

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

 

4672

Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

 

4673

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

 

4674

Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

 

4675

Comerţ cu ridicata al produselor chimice

 

4676

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

 

4677

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

 

4690

Comerţ cu ridicata nespecializat

 

4711

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

 

4719

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

 

4721

Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

 

4722

Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

 

4723

Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

 

4724

Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

 

4725

Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

 

4726

Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

 

4729

Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 

4741

Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate

 

4742

Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

 

4743

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

 

4751

Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

 

4752

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate

 

4753

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

 

4754

Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

 

4759

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

 

4761

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

 

4762

Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

 

4763

Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

 

4764

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

 

4765

Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

 

4771

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcăminţii, în magazine specializate

 

4772

Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

 

4773

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

 

4774

Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

 

4775

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

 

4776

Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

 

4777

Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

 

4778

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

 

4779

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

 

4781

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

4782

Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminţii şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

4789

Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

 

Sector 27 Sector mici comercianţi care au puncte de lucru într-un singur judeţ sau în municipiul Bucureşti

4611

Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

 

4612

Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie

 

4613

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

 

4614

Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane

 

4615

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

 

4616

Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

 

4617

Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

 

4618

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

 

4619

Intermedieri în comerţul cu produse diverse

 

4631

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

 

4632

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

 

4633

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile

 

4634

Comerţ cu ridicata al băuturilor

 

4635

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

 

4636

Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

 

4637

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

 

4638

Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

 

4639

Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

 

4641

Comerţ cu ridicata al produselor textile

 

4642

Comerţ cu ridicata al îmbrăcăminţii şi încălţămintei

 

4643

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor

 

4644

Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, al sticlăriei şi produselor de întreţinere

 

4645

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

 

4646

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

 

4647

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat

 

4648

Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

 

4649

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

 

4651

Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului

 

4652

Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

 

4661

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

 

4662

Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte

 

4663

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

 

4664

Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat

 

4665

Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

 

4666

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

 

4669

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

 

4672

Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

 

4673

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare

 

4674

Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire

 

4675

Comerţ cu ridicata al produselor chimice

 

4676

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

 

4677

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

 

4690

Comerţ cu ridicata nespecializat

 

4711

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

 

4719

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

 

4721

Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

 

4722

Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

 

4723

Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

 

4724

Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

 

4725

Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

 

4726

Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

 

4729

Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 

4741

Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate

 

4742

Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

 

4743

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

 

4751

Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

 

4752

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate

 

4753

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

 

4754

Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

 

4759

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

 

4761

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

 

4762

Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

 

4763

Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

 

4764

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

 

4765

Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

 

4771

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcăminţii, în magazine specializate

 

4772

Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

 

4773

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

 

4774

Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

 

4775

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

 

4776

Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

 

4777

Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

 

4778

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

 

4779

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

 

4781

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

4782

Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminţii şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

4789

Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

 

4791

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

 

4799

Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

 

Sector 28 Transporturi pe calea ferată şi servicii conexe

4910

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

 

4920

Transporturi de marfă pe calea ferată

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

 

4212

Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane

 

4213

Construcţia de poduri şi tuneluri

 

5210

Depozitări

 

5221

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

 

5224

Manipulări

 

5229

Alte activităţi anexe transporturilor

 

Sector 29 Transporturi rutiere şi servicii conexe

4931

Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători* - cu capital privat

 

4932

Transporturi cu taxiuri

 

4939

Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

 

4941

Transporturi rutiere de mărfuri

 

4942

Servicii de mutare

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

5210

Depozitări

 

5221

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

 

5224

Manipulări

 

5229

Alte activităţi anexe transporturilor

 

4520

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 

8532

Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

 

8553

Şcoli de conducere (pilotaj)

 

8559

Alte forme de învăţământ n.c.a.

 

Sector 30 Transporturi pe apă şi servicii conexe

5010

Transporturi maritime şi costiere de pasageri

 

5020

Transporturi maritime şi costiere de marfă

 

5030

Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

 

5040

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

 

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

0910

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor realizate cu nave

 

5210

Depozitări

 

5222

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

 

5224

Manipulări - încărcarea/descărcarea navelor, stivuirea şi amararea mărfurilor

 

5229

Alte activităţi anexe transporturilor

 

3811

Curăţarea magaziilor navelor

 

3812

Curăţarea şi degazarea tancurilor navelor. Activităţile de depoluare pe apă

 

3700

Activitatea de preluare reziduuri şi ape uzate de la nave

 

4291

Activitatea de dragaj

 

8413

Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice* - pentru naval

 

Sector 31 Transporturi aeriene şi servicii conexe

5110

Transporturi aeriene de pasageri

 

5121

Transporturi aeriene de marfă

 

5122

Transporturi spaţiale

 

5223

Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

 

3316

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

5210

Depozitări

 

5224

Manipulări

 

5229

Alte activităţi anexe transporturilor

 

Sector 32 Poştă şi curierat

5310

Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

 

5320

Alte activităţi poştale şi de curier

 

Sector 33 Turism, hoteluri şi restaurante

5510

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

 

5520

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

 

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

 

5590

Alte servicii de cazare

 

5610

Restaurante

 

5621

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

 

5629

Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

 

5630

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

 

7911

Activităţi ale agenţiilor turistice

 

7912

Activităţi ale tur-operatorilor

 

7990

Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

 

Sector 34 Servicii de editare tipărire, difuzare

1811

Tipărirea ziarelor

 

1812

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

 

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

 

1814

Legătorie şi servicii conexe

 

1820

Reproducerea înregistrărilor

 

5811

Activităţi de editare a cărţilor

 

5812

Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

 

5813

Activităţi de editare a ziarelor

 

5814

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

 

5819

Alte activităţi de editare

 

5821

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

 

7311

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

 

7312

Servicii de reprezentare media

 

Sector 35 Mass-media

5829

Activităţi de editare a altor produse software

 

6391

Activităţi ale agenţiilor de ştiri

 

6010

Activităţi de difuzare a programelor de radio

 

6020

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

 

9329

Alte activităţi recreative şi distractive

 

7410

Activităţi de design specializat

 

7420

Activităţi fotografice

 

Sector 36 Cultură

5911

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

 

5912

Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

 

5913

Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

 

5914

Proiecţia de filme cinematografice

 

5920

Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

 

9001

Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

 

9002

Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

 

9003

Activităţi de creaţie artistică

 

9004

Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

 

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

 

9102

Activităţi ale muzeelor

 

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

 

Sector 37 Tehnologia informaţiei

5821

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

 

5829

Activităţi de editare a altor produse software

 

6201

Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)

 

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

 

6203

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul

 

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

 

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

 

6312

Activităţi ale portalurilor web

 

6399

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

 

9511

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

 

9512

Repararea echipamentelor de comunicaţii

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

6190

Alte activităţi de telecomunicaţii

 

Sector 38 Telecomunicaţii

6110

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

 

6120

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

 

6130

Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

6190

Alte activităţi de telecomunicaţii

 

Sector 39 Radiocomunicaţii

6190

Alte activităţi de telecomunicaţii

 

Sector 40 Activităţi bancare

6419

Alte activităţi de intermedieri monetare

 

Sector 41 Activităţi ale instituţiilor financiare nebancare

6491

Leasing financiar

 

6492

Alte activităţi de creditare

 

6499

Alte intermedieri financiare n.c.a.

 

Sector 42 Activităţi de asigurări şi reasigurări

6511

Activităţi de asigurări de viaţă

 

6512

Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)

 

6520

Activităţi de reasigurare

 

Sector 43 Activităţi de administrare şi intermediere asociate serviciilor financiare şi de asigurări

6430

Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

 

6611

Administrarea pieţelor financiare

 

6612

Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare

 

6619

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

 

6530

Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

 

6630

Activităţi de administrare a fondurilor

 

Sector 44 Activităţi de brokeraj

6621

Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor

 

6622

Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări

 

Sector 45 Activităţi şi servicii de pază

8010

Activităţi de protecţie şi gardă

 

8020

Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

 

8030

Activităţi de investigaţii

 

8425

Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

 

Sector 46 Ordine publică şi apărare naţională

8422

Activităţi de apărare naţională

 

8424

Activităţi de ordine publică şi protecţie civilă

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

8421

Activităţi de afaceri externe

 

Sector 47 Administraţie publică

8411

Servicii de administraţie publică generală

 

8412

Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

8413

Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice

 

8421

Activităţi de afaceri externe

 

Sector 48 Activităţi de justiţie

8423

Activităţi de justiţie

 

Sector 49 Învăţământ preuniversitar

8510

Învăţământ preşcolar

 

8520

Învăţământ primar

 

8531

Învăţământ secundar general

 

8532

Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

 

8551

Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

 

8552

Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

8560

Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

 

8559

Alte forme de învăţământ n.c.a.

 

8891

Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii* - include şi activităţile desfăşurate în creşe cu personalitate juridică care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 

8899

Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.* - include şi activităţile desfăşurate în creşe cu personalitate juridică care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

 

Sector 50 Învăţământ superior

8541

Învăţământ superior nonuniversitar

 

8542

Învăţământ superior universitar

 

Pentru negocierea contractului colectiv la nivelul acestui sector de activitate, organizaţiile patronale reprezentative pot fi mandatate să negocieze şi de către unităţi care sunt înregistrate, conform codului CAEN, în alte sectoare de activitate şi în care se desfăşoară una dintre următoarele activităţi:

 

8560

Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

 

Sector 51 Sănătate

8610

Activităţi de asistenţă spitalicească

 

8621

Activităţi de asistenţă medicală generală

 

8622

Activităţi de asistenţă medicală specializată

 

8623

Activităţi de asistenţă stomatologică

 

8690

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

 

8710

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

 

8720

Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

 

Sector 52 Activităţi sanitar-veterinare

7500

Activităţi veterinare

 

Sector 53 Asistenţă socială

8730

Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 

8790

Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.* - include şi servicii/centre de zi de tip creşă care nu au statut de unităţi de învăţământ

 

8810

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 

8891

Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

 

8899

Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

 

Sector 54 Jocuri de noroc şi pariuri

9200

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

 

Sector 55 Activităţi sportive

9311

Activităţi ale bazelor sportive

 

9312

Activităţi ale cluburilor sportive

 

9319

Alte activităţi sportive

 

9313

Activităţi ale centrelor de fitness

 

Sector 56 Activităţi sportive de fotbal

9312

Activităţi ale cluburilor sportive de fotbal

 

Sector 57 Activităţi sportive de handbal

9312

Activităţi ale cluburilor sportive de handbal

 

Sector 58 Cercetare- dezvoltare

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

 

7219

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

 

7220

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

  

281 Documente Anexe la Codul Muncii