Hotararea de Guvern 1447/2022
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat)

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Hotararea de Guvern 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (abrogat) a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 1186 din 9 decembrie 2022
Emitent: Guvernul României
Data intrarii in vigoare: 9 decembrie 2022

Ascunde

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

 

Art. 2.

La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 5 octombrie 2021, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul antreprenoriatului şi turismului,

Constantin-Daniel Cadariu

Ministrul finanţelor,

Adrian Câciu

Bucureşti, 8 decembrie 2022.

 

Nr. 1.447.

281 Documente Anexe la Codul Muncii