Hotararea de Guvern 1242/2011
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006

Tematici SSM, SU, PSI

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

" Art. 21.

Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa indeplineasca cel putin cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, potrivit prevederilor art. 49."

2. La articolul 23, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

" Art. 23.

(1) Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 si, dupa caz, alti lucratori.

(2) Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50."

3. La articolul 32, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

" Art. 32.

(1) Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care indeplinesc cel putin cerintele prevazute la art. 49 si, dupa caz, alti lucratori.

(2) Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50.

(3) In cazul in care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 50."

4. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:

" Art. 51.

Cursurile si programele de formare in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prevazute la art. 49 si 50, se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Articolele 511-513 se abroga.

6. La articolul 116 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:

" c) reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie cu pregatire corespunzatoare conform art. 47 lit. c)."

Art. II.

1 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga prevederile art. II din Hotararea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 661 din 27 septembrie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.242.

281 Documente Anexe la Codul Muncii