Dictionar juridic

Registrul de inventar privind investitiile, dotarile si alte utilitatiFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-2-1/a)

Format X4, tiparit pe o singura fata in registre a 50 de file.

Serveste ca:

- document de inregistrare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a reparatiilor capitale, modernizarilor efectuate si a altor investitii pe baza documentelor justificative;

- document de stabilire a cheltuielilor efectuate cu investitiile, dotarile si alte utilitati, precum si a valorilor de iesire a acestora.

Se intocmeste intr-un singur exemplar, pe masura efectuarii investitiilor si a vanzarii acestora de catre cei care conduc contabilitatea in partida simpla (asociatii familiale, persoane fizice etc.).

In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiilor, de la inceputul activitatii pana la data incetarii acesteia.

In coloana 2 se trece data (ziua, luna, anul) la care se face inregistrarea, care trebuie sa corespunda cu data la care s-a efectuat achizitia.

In coloana 3 se inscriu felul si numarul documentului (factura, chitanta fiscala sau bon de vanzare), pe baza caruia se face inregistrarea.

In coloana 4 se inscrie numarul de inventar (sau de ordine) atribuit bunurilor achizitionate, in ordinea intrarii lor in gestiune.

In coloana 5 se inscrie denumirea bunurilor.

In coloana 6 se inscrie valoarea de achizitie a bunurilor.

In coloana 7 se inscrie data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.

In coloana 8 se inscrie suma inclusa pe cheltuieli pana la data iesirii.

In coloana 9 se inscrie valoarea ramasa, nerecuperata la data iesirii.

In coloana 10 se inscrie valoarea de iesiri (vanzare) a bunului.

In coloana 11 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului.

Acest registru se numeroteaza si se completeaza fara stersaturi si fara a se lasa spatii libere.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care stau la baza intocmirii lui.

Vezi modelul in Normele Metodologice 0/03 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii