Dictionar juridic

Extras de contFormular tipizat fara regim special

(Cod 14-6-3)

Document intocmit de banca ce ofera clientului detalii privind platile efectuate (valoarea sumelor virate, beneficiarii platilor, documente in baza carora s-a efectuat plata), sumele intrate in cont (provenienta, documentele justificative) si soldul la zi.

Toate operatiunile efectuate prin conturile curente la banci sunt inscrise in extrasul de cont, emis de fiecare banca, pentru fiecare cont in parte; el poate fi emis zilnic sau periodic (lunar, decadal sau saptamanal).

Formular contabil fara regim special.

(Cod 14-6-3)

Format A5, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.

Serveste la comunicarea si solicitarea. de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare si ca instrument de conciliere prearbitrala.

Se intocmeste in trei exemplare, de compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica.

Circula:

- la conducatorul compartimentului financiar-contabil si conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele);

- la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, pentru confirmarea debitului, in vederea decontarii prin posta sau prin banca, atunci cand se depune ordinul de plata. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.

Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 3), precum si exemplarul 2, cand unitatea debitoare achita suma cu ordin de plata sau mandat postal;

- la compartimentul financiar-contabil al unitatii debitoare (exemplarul 1).

Vezi si Normele Metodologice 0/12 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii