Dictionar juridic

Decizie de imputareFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-8-2)

Format A5, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.

Serveste ca:

- document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca;

- titlu executoriu din momentul comunicarii;

- document de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare sau in mai multe exemplare, in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) si se semneaza de catre conducatorul unitatii, cu viza de control financiar preventiv si viza compartimentului juridic.

Circula:

- la persoana desemnata pentru acordarea vizei de control financiar-preventiv (ambele exemplare);

- la compartimentul juridic, pentru vizare asupra legalitatii si realitatii;

- la conducatorul unitatii, pentru semnare (ambele exemplare);

- la persoana (sau persoanele) raspunzatoare de paguba adusa unitatii pentru semnare de luare la cunostinta si de primire a deciziei de imputare (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

Vezi si Normele Metodologice 0/22 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii