Dictionar juridic

Infiintare a persoanei juridiceMod in care, potrivit legii, poate fi constituit un subiect colectiv de drept.

In functie de categoria si felul persoanei juridice, pentru constituirea acesteia, ca subiect de drept distinct, este necesar si suficient un singur act juridic, careia legea ii recunoaste efectul constitutiv. Uneori legea cere perfectarea a doua sau mai multe acte juridice, care impreuna produc efectul infiintarii unui nou subiect de drept.

Constituirea persoanei juridice private (de tip "asociativ") este dominata de principiul libertatii de asociere, consacrat de art.37 din Constitutia Romaniei.

Infiintarea persoanelor juridice de drept privat are loc prin simplul acord de vointa al partii sau, mai ales, al partilor, dar cu respectarea unor cerinte legale necesare pentru valabilitatea (validarea) actelor constitutive. Instanta de judecata verifica indeplinirea acestor cerinte legale.

Pentru validitatea actelor constitutive sunt necesare a fi indeplinite si anumite conditii de forma si de publicitate.

Actele normative care reglementeaza materia inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor sunt urmatoarele:

1. Pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (M.Of. nr. 283 din 31 mai 2001)

- Hotararea Guvernului nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor in suma fixa pentru serviciile prestate de notarii publici in vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor (M.Of. 358 din 4 iulie 2001)

- Hotararea Guvernului nr. 601 din 27 iunie 2001 pentru aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor percepute pentru operatiunile de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor (M.Of. nr. 358 din 4 iulie 2001)

1.a) Pentru Inregistrarea comerciantilor

- Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998)

- Legea nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 349 din 23 iulie 1999)

- Normele metodologice nr. P/608-773 din 15/21 aprilie 1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei impreuna cu Ministerul Justitiei (M. Of. nr.176 din 11 mai 1998)

- Hotararea Guvernului nr. 599 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului (M.Of. 358 din 4 iulie 2001)

- Hotararea Guvernului nr. 616 din 27 iunie 2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii judecatorului delegat la inregistrarea comerciantilor si a actului constitutiv, vizat de judecatorul delegat (M.Of. nr. 373 din 10 iulie 2001)

- Ordonanta Guvernului nr. 82 din 25 august 1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 313 din 27 august 1998)

- Ordinul ministrului finantelor nr. 2116 din 9 noiembrie 1998 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe (M. Of. nr. 485 din 17 decembrie 1998)

1.b) Pentru autorizarea functionarii comerciantilor:

- Hotararea Guvernului nr. 625 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor (M.Of. nr. 383 din 13 iulie 2001)

- Ordonanta Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apararea impotriva incendiilor (M. Of. nr. 225 din 30 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul ministrului de interne nr. 791 din 2 septembrie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor (M. Of. nr. 384 din 9 octombrie 1998)

- Ordinul ministrului sanatatii nr. 331 din 19 mai 1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 276 din 16 iunie 1999)

- Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 103 din 6 noiembrie 1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 499 din 23 decembrie 1998)

- Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388 din 10 septembrie 1996 privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996 (M. Of. nr. 249 din 15 octombrie 1996)

- Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125 din 19 martie 1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 73 din 11 aprilie 1996)

2. Pentru comercianti persoane fizice:

- Decretul - Lege nr. 54 din 5 februarie 1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 20 din 6 februarie 1990)

3. Pentru societati comerciale:

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998)

4. Pentru organizatii cooperatiste:

- Decret-Lege nr. 66 din 8 februarie 1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 23 din 9 februarie 1990)

- Legea nr. 109 din 10 octombrie 1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit (M. Of. nr. 252 din 18 octombrie 1996)

- Ordonanta de urgenta nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizatiile cooperatiste de credit (M. Of. nr. 330 din 14 iulie 2000)

5. Pentru regii autonome:

- Legea nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale (M. Of. nr. 98 din 8 august 1990)

6. Avize/autorizatii prealabile inregistrarii, eliberate in considerarea obiectului de activitate:

- Legea bancara nr. 58 din 5 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare (M .Of. nr. 121 din 23 martie 1998)

- Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000)

- Legea nr. 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificarile si completarile ulterioare (M. Of. nr. 210 din 11 august 1994

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii