Dictionar juridic

Registru pentru evidenta bunurilor asociatieiFormular tipizat fara regim special.

(pentru asociatiile de proprietari - Cod 14-6-26)

Format A4, tiparit pe ambele fete, sub forma de registru a 35, 70 si 140 de file.

Serveste pentru evidenta mijloacelor fixe (partea I), precum si a obiectelor de inventar si materialelor necesare intretinerii, repararii si functionarii in bune conditii a partilor si instalatiilor comune ale imobilului (partea a II-a), procurate de asociatiile de proprietari in conformitate cu prevederile din Statutul asociatiei.

Se intocmeste intr-un exemplar de administratorul asociatiei, potrivit metodologiei de organizare si conducere a evidentei la asociatiile de proprietari.

Nu circula, fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la administratia asociatiei de proprietari.

Vezi si Normele Metodologice 0/20 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii