Dictionar juridic

AuditExaminare profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard) de calitate. Sistem de control si de verificare a documentelor contabile si financiare ale unei unitati.

Audit aerian - inspectie de examinare oficiala in vederea determinarii eficientei sigurantei si calitatii unei aeronave, precum si a conditiilor de zbor ale acesteia pentru o buna navigabilitate.

Audit financiar - examinare efectuata de un profesionist competent si independent (cenzor), expert contabil autorizat, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra validitatii si corectei aplicari a procedurilor interne stabilite de conducatorul unitatii (audit intern), precum si asupra imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de unitatea economica.

Audit intern - audit privind controlul administrativ intern, verificarea interna a operatiilor, autocontrolul salariatilor, precum si controlul intern.

Vezi si Ordonanta guvernamentala nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, asa cum a fost modificata si completata.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii