CPSA 2007
Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor

7512.1
Servicii de administrare a activitatii din domeniile: sanatate, invatamant, cultura, protectia mediului, gospodarirea apelor si alte activitati sociale

4 coduri
7512.11
Servicii administrative in domeniul invatamantului
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii ale administratiei publice pentru diferite institutii de invatamant
- servicii de management, operare, inspectie si sprijinire pentru toate tipurile de scoli si alte institutii de invatamant
- servicii de informatii publice cu privire la sistemul de invatamant, asigurate de departamente guvernamentale speciale

7512.12
Servicii administrative in domeniul ocrotirii sanatatii
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii ale administratiei publice pentru toate tipurile de servicii de sanatate si sociale
- servicii de management, operare, inspectare si sustinere pentru spitale si clinici medicale sau stomatologice generale si
specializate, plus servicii ale sanatoriilor si caminelor-spital
- servicii de administrare, management, operare si sustinere in probleme de sanatate publica, cum sunt servicii de depistare a unor boli, servicii de control al nasterilor etc.

Exceptii
Aceasta subclasa elementara nu include:
- activitati de protectie sociala in caz de boala, clasificate in 7530.11
- servicii de asistenta sociala, clasificate in 85.3

7512.13
Servicii administrative de urbanism
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii de administratie publica pentru urbanism (spatiu locativ, dezvoltare comunitara, alimentare cu apa, salubritate si iluminat stradal)
- servicii legate de dezvoltarea, monitorizarea si evaluarea spatiului locativ si a standardelor locative (cu exceptia standardelor pentru constructii)
- servicii administrative pentru controlul chiriilor si standarde de acceptabilitate pentru locuintele subventionate de stat
- servicii locative pentru publicul general sau pentru persoane cu nevoi speciale
- diseminarea informatiilor publice despre spatiul locativ
- servicii asigurate de birouri, departamente si unitati de planificare implicate in elaborarea si administrarea reglementarilor privind alimentarea cu apa
- servicii ale administratiei publice cu privire la strangerea si indepartarea gunoiului, functionarea sistemului de canalizare si curatenia strazilor
- standarde privind nivelul de poluare, diseminarea informatiilor cu privire la poluare

7512.14
Servicii administrative privind activitatile recreative, culturale si religioase
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii administrative privind sportul, activitatile recreative, cultura si religia
- servicii de sprijinire a facilitatilor culturale si a artistilor, ca si a organizatiilor antrenate in promovarea activitatilor culturale
- servicii pentru sprijinirea festivitatilor organizate la nivel national, judetean sau local si pentru intretinerea si functionarea institutiilor religioase

Exceptii
Aceasta subclasa elementara nu include:
- servicii de administrare a instalatiilor sportive, clasificate in 9261.10
- servicii de promovare si organizare a activitatilor sportive, clasificate in 9262.1
- alte activitati recreative, clasificate in 9271.1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

Ordinul nr. 296 din 1 iulie 2003 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA
EMITENT: Institutul National de Statistica
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 31 iulie 2003

Explicatii

Subsectiunile AA, BA, EA, FA, GA, HA, IA, JA, KA, LA, MA, NA, OA, PA, QA au fost denumite de catre Rubinian pentru a da functionalitate si navigabilitate bazei de date. Denumirea acestora nu exista in Codul CPSA, dintr-o scapare regretabila, trecandu-se direct de la sectiune la diviziune (spre deosebire de codul CAEN unde aceste denumiri exista).

Cuvinte cheie

cod CPSA, codul CPSA actualizat, coduri CPSA, codurile CPSA, clasificarea CPSA

281 Documente Anexe la Codul Muncii