CPSA 2007
Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor

7420.5
Servicii de proiectare urbanistica si peisagistica

2 coduri
7420.51
Servicii de proiectare urbanistica
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii de elaborare a programelor privind utilizarea terenurilor, selectia, controlul si utilizarea amplasamentelor, sisteme de drumuri si servicii privind terenurile, in vederea crearii unei dezvoltari urbanistice sistematice, coordonate
- studii de fezabilitate
Aceasta subclasa elementara include de asemenea:
- studii de impact asupra mediului si de evaluare economica a programelor de dezvoltare urbanistica

Exceptii
Aceasta subclasa elementara nu include:
- dezvoltarea si vanzarea proprietatilor imobiliare nerezidentiale, clasificate in 7011.12

7420.52
Servicii de proiectare peisagistica
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii de planificare si proiectare a peisagisticii din parcuri, de pe terenuri comerciale si rezidentiale etc.:
. pregatirea planurilor, schite de lucru, specificatii si estimari ale costurilor, conturarea terenurilor de expozitii, vegetatia ce urmeaza a fi plantata si facilitati, ca: alei, imprejmuiri si zone de parcare.
Aceasta subclasa elementara include de asemenea:
- servicii de inspectie a lucrarilor in timpul constructiei.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

Ordinul nr. 296 din 1 iulie 2003 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA
EMITENT: Institutul National de Statistica
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 31 iulie 2003

Explicatii

Subsectiunile AA, BA, EA, FA, GA, HA, IA, JA, KA, LA, MA, NA, OA, PA, QA au fost denumite de catre Rubinian pentru a da functionalitate si navigabilitate bazei de date. Denumirea acestora nu exista in Codul CPSA, dintr-o scapare regretabila, trecandu-se direct de la sectiune la diviziune (spre deosebire de codul CAEN unde aceste denumiri exista).

Cuvinte cheie

cod CPSA, codul CPSA actualizat, coduri CPSA, codurile CPSA, clasificarea CPSA

281 Documente Anexe la Codul Muncii