CPSA 2007
Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor

7412.1
Servicii de contabilitate si audit financiar

4 coduri
7412.11
Servicii de audit financiar
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii de examinare a evidentelor contabile si a altor evidente ale unei persoane juridice, in scopul exprimarii unei opinii cu privire la faptul daca situatiile financiare anuale prezinta in mod corect pozitia financiara si performanta acesteia pentru perioada raportata, in conformitate cu principiile de contabilitate general acceptate

7412.12
Servicii de analiza si verificari contabile
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii de verificare a situatiilor financiare periodice si a altor date contabile. Amploarea acestei verificari este mai redusa decat aceea a unui audit financiar efectuat pentru situatiile financiare anuale.

7412.13
Servicii de intocmire a situatiilor financiare anuale
Aceasta subclasa elementara include:
- servicii de analiza a informatiilor cuprinse in declaratiile financiare prezentate de client;
- servicii de determinare a profitului impozabil al firmelor, atunci cand sunt oferite ca un pachet impreuna cu serviciile de intocmire a situatiilor financiare anuale, iar costul serviciilor se stabileste pe pachet.

Exceptii
Aceasta subclasa elementara nu include:
- servicii de determinare a impozitelor firmelor, atunci cand sunt oferite ca serviciil separate, clasificate in 7412.30

7412.14
Alte servicii de contabilitate
Aceasta subclasa elementara include:
- alte servicii de contabilitate, ca: atestari, evaluari, servicii de intocmire a raportarilor financiare.

Exceptii
Aceasta subclasa elementara nu include:
- servicii de contabilitate ca parte componenta a activitatilor de administrare, clasificate in 7414.12

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

Ordinul nr. 296 din 1 iulie 2003 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA
EMITENT: Institutul National de Statistica
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 31 iulie 2003

Explicatii

Subsectiunile AA, BA, EA, FA, GA, HA, IA, JA, KA, LA, MA, NA, OA, PA, QA au fost denumite de catre Rubinian pentru a da functionalitate si navigabilitate bazei de date. Denumirea acestora nu exista in Codul CPSA, dintr-o scapare regretabila, trecandu-se direct de la sectiune la diviziune (spre deosebire de codul CAEN unde aceste denumiri exista).

Cuvinte cheie

cod CPSA, codul CPSA actualizat, coduri CPSA, codurile CPSA, clasificarea CPSA

281 Documente Anexe la Codul Muncii