CPSA 2007
Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor

6523.1
Alte servicii de intermediere financiara n.c.a., altele decat asigurari si fonduri de pensii

1 coduri
6523.10
Alte servicii de intermediere financiara n.c.a., altele decat asigurari si fonduri de pensii
Aceasta subclasa elementara include:
- alte servicii de intermediere financiara constand in principal in repartitii de fonduri, altele decat prin contractari de imprumuturi, cum sunt:
. servicii de creditare a investitiilor pe termen scurt, in care capitalul este subscris de catre actionari si care investesc in principal in actiuni si hartii de valoare ale statului
. servicii de creditare a unitatii de proprietate, unde banii subscrisi in "unitati" sunt investiti in proprietati imobiliare de catre o firma de management
. servicii de creditare a investitiilor pe termen lung si alte servicii de creditare de unitati unde banii subscrisi in "unitati" sunt investiti in active financiare de catre o firma de management, iar detinatorul unei unitati nu este detinator de actiuni ale firmei de management
Aceasta subclasa elementara include de asemenea:
- servicii pe cont propriu ale dealer-ilor din domeniul hartiilor de valoare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

Ordinul nr. 296 din 1 iulie 2003 privind actualizarea Clasificarii produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA
EMITENT: Institutul National de Statistica
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 31 iulie 2003

Explicatii

Subsectiunile AA, BA, EA, FA, GA, HA, IA, JA, KA, LA, MA, NA, OA, PA, QA au fost denumite de catre Rubinian pentru a da functionalitate si navigabilitate bazei de date. Denumirea acestora nu exista in Codul CPSA, dintr-o scapare regretabila, trecandu-se direct de la sectiune la diviziune (spre deosebire de codul CAEN unde aceste denumiri exista).

Cuvinte cheie

cod CPSA, codul CPSA actualizat, coduri CPSA, codurile CPSA, clasificarea CPSA

281 Documente Anexe la Codul Muncii