Codul Muncii

Articolul 168
Dovada platii salariului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(fostul art. 163)

(1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

(2) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

Adnotãri
Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia CC 882/2012

Extras din Decizia Curtii Constitutionale 882 din 25 octombrie 2012 (Decizia 882/2012) asupra respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - publicata in Monitorul Oficial 853 din 18 decembrie 2012 (M. Of. 853/2012):

"Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, dispozitii care au urmatorul continut: "

(1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

(2) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 privind dreptul la aparare.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Cu privire la dispozitiile de lege criticate, dar in numerotarea existenta inainte de republicarea din anul 2011 a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 1.010 din 8 iulie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 12 august 2010, respingand exceptia de neconstitutionalitate.

Textul de lege criticat reglementeaza modalitatea prin care poate fi probata plata salariilor, stabilind ca aceasta se va face prin inscrisurile prevazute de lege doveditoare ale efectuarii platii. Autorul exceptiei, in calitate de angajator, este nemultumit ca nu poate folosi in sprijinul apararii sale proba cu martori, considerandu-se discriminat in raport cu salariatul si ingradit in exercitarea dreptului la aparare.

Fata de acestea, Curtea a retinut ca textul de lege nu creeaza o situatie discriminatorie sau favorizanta vreuneia dintre partile contractului de munca. Aceasta cerinta prevazuta de textul criticat nu vine decat sa contribuie la protejarea sigurantei raporturilor juridice dintre salariati si angajatori.

De asemenea, nu este impiedicata nici exercitarea dreptului la aparare al angajatorului, intrucat acesta este cel care detine documentele justificative prevazute de textul de lege criticat, fiind necesara si fireasca obligatia acestuia de a prezenta aceste probe.

Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat solutia, cat si considerentele deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Piatra Craiului"- S.R.L. din Campulung in Dosarul nr. 1.370/109/2011 al Tribunalului Arges - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 25 octombrie 2012."

Decizii ale Curtii Constitutionale
Decizia CC 1010/2010

Extras din Decizia 1010 din 8 iulie 2010 (Decizia 1010/2010) referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial 571 din 12 august 2010 (M. Of. 571/2010):

"Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit carora "Art. 163. - (1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit."

Autorul exceptiei considera ca prevederile de lege criticate sunt contrare urmatoarelor texte din Constitutie: art. 1 alin. (1) referitor la Statul roman, art. 15 alin. (1) prin care se arata ca "cetatenii beneficiaza de drepturile si de libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevazute de acestea", art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea in drepturi, art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare si art. 124 alin. (2) prin care se arata ca "justitia este unica, impartiala si egala pentru toti."

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul de lege criticat stabileste modalitatea prin care poate fi probata plata salariilor, stabilind ca aceasta se va face prin inscrisurile prevazute de lege doveditoare ale efectuarii platii. Autorul exceptiei, in calitate de angajator, este nemultumit ca nu poate folosi in sprijinul apararii sale proba cu martori, considerandu-se discriminat in raport cu salariatul si ingradit in exercitarea dreptului la aparare. Fata de acestea, Curtea retine ca textul de lege nu creeaza o situatie discriminatorie sau favorizanta vreuneia dintre partile contractului de munca, ci pune doar in aplicare principiul general de drept comun prevazut si de art. 1191 din Codul civil, potrivit caruia actele juridice se dovedesc prin inscrisuri, fiind exclusa proba cu martori. Aceasta cerinta nu vine decat sa contribuie la protejarea sigurantei raporturilor juridice dintre salariati si angajatori.

De asemenea, nu este impiedicata nici exercitarea dreptului la aparare al angajatorului, intrucat acesta este cel care detine documentele justificative prevazute de textul de lege criticat, fiind necesara si fireasca obligatia acestuia de a prezenta aceste probe.

In ceea ce priveste dispozitiile art. 1 alin. (1) si art. 15 alin. (1) din Constitutie, Curtea constata ca acestea, prin continutul lor, nu au incidenta in cauza.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 163 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Horvath&Vancsa" - S.R.L din Sfantu Gheorghe in Dosarul nr. 399/119/2009 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie, de conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 8 iulie 2010.".

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii