Codul Muncii

Articolul 152
Zilele libere platite in afara concediului de odihna

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(fostul art 147)

(1) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna.

(2) Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

Fisa articolului
Adnotãri
Comentariu
Obligativitatea acordarii zilelor libere platite pentru evenimente familiale deosebite

Din analiza alineatului 1 reiese ca salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente familiale deosebite. Asadar, angajatorii sunt obligati sa le reglementeze prin contractul colectiv la nivel de unitate sau prin regulament intern. Acordarea lor nu conduce la diminuarea concediului de odihna.

Comentariu
Neobligativitatea introducerii in CIM sau fisa postului a detaliilor privind zilele libere platite

Analizand art. 17 Codul Muncii, precum si modelul cadru de contract individual de munca, observam ca nu este obligatoriu sa specificam in contractul individual de munca sau in fisa postului zilele libere platite in afara concediului de odihna.

Comentariu
Exemple

Legea 210/1999 privind concediul paternal prevede la articolul 1 (2) ca tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, in conditiile legii.

In contractul colectiv unic la nivel national 2007-2010, la art. 61, erau prevazute alte zile libere, cum ar fi:
a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) casatoria unui copil - 2 zile;
c) nasterea unui copil - 5 zile plus 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;
f) donatorii de sange - conform legii;
g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile.

Alte exemple pot fi gasite si in alte reglementari, cum ar fi:
- Legea 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune;
- HG 250/1992, republicat in 1995, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regii autonome cu specific deosebit si din unitati bugetare;
- Regulamente diverse 

Acte conexe

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii