Codul Muncii

Articolul 52
Suspendarea din initiativa angajatorului

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:

a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii;

b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;

c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;

d) pe durata detasarii;

e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

f) pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit.a) si b), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

 

(3) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Adnotãri
Modificãri
Adaugarea literei f) la alineatul 1 prin Legea 298/2020

Litera f) de la alineatul 1 a fost adaugata prin Legea 298/2020.

Decizii ale Curtii Constitutionale
Neconstitutionalitate a art. 52(1)(a) prin Decizia 261/2016 CCR

Dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au fost declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 261/2016 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Decizia CCR 261/2016 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. a) (termenul se împlineşte la 22 august 2016) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie.

Decizii ale Curtii Constitutionale
Neconstitutionalitate a art. 52(1)(b) teza 1 prin Decizia 279/2015 CCR

Dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au fost declarate neconstituţionale prin Decizia 279/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Decizia CCR 279/2015 suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi(termenul se împlineşte la 1 august 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie.

Modificãri
Adăugarea literei c1 prin Legea 255/2013

Legea 255/2013 a introdus la art. 52 alineatul (1) o nouă literă, litera c1).

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii