Codul Muncii

Articolul 27
Certificatul medical; testele de graviditate; teste medicale specifice

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.

(3) Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.

(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.

(5) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.

Fisa articolului
Adnotãri
Doctrinã
Examenul medical

Certificatul medical se obtine in urma unul examen medical, reglementat prin HG 355/2007 privind privind supravegherea sanatatii lucratorilor. Conform art. 17, fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea in munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.

Odata obtinuta fisa de aptitudini pentru fiecare lucrator, se considera finalizat examenul medical la angajare in munca. Rezultatul examenului medical se inregistreaza intr-un dosar medical.

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii