Codul Muncii

Articolul 15 1
Munca nedeclarată - definire

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, daca intr-un textarea vreau sa introduc cuvantul "textarea", merge cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă  elementelor contractului individual de muncă  în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c).

Fisa articolului
Adnotãri
Modificãri
Modificare prin OUG 117/2021

Litera d) a articolului 151 a fost modificată prin OUG 117/2021. Textul anterior era:

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Modificãri
Modificarea OUG 53/2017 prin Legea 88/2018

Punctul 1 din Legea 88/2018 a modificat articolul I punctul 1 din OUG 53/2017. Textul anterior era:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

Acte conexe
Introducere
Introducere prin OUG 53/2017

Art. I punctul 1 din OUG 53/2017 a introdus art.151 in Codul Muncii.

Acte conexe

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii