CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

949
Alte activitati asociative

3 clase

Grupa 949 face parte din

Sectiunea S - Alte activitati de servicii

Diviziunea 94 - Activitati asociative diverse

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Activities of other membership organisations
FRA - Activitã¹s des autres organisations associatives
GER - Kirchliche vereinigungen; politische parteien sowie sonstige interessenvertretungen und vereinigungen a. n. g.

Documente Rubinian corespondente (0)

9491
Activitati ale organizatiilor religioase
Descriere
Descriere
9492
Activitati ale organizatiilor politice
Descriere
Descriere
9499
Activitati ale altor organizatii n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii