CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

872
Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

1 clase

Grupa 872 face parte din

Sectiunea Q - Sanatate si asistenta sociala

Diviziunea 87 - Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
FRA - Hăąbergement social pour personnes handicapăąes mentales, malades mentales et toxicomanes
GER - Stationă¤re einrichtungen zur psychosozialen betreuung, suchtbekă¤mpfung u. ă„.

Documente Rubinian corespondente (7)

8720
Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii