CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

855
Alte forme de invatamant

4 clase

Grupa 855 face parte din

Sectiunea P - Invatamant

Diviziunea 85 - Invatamant

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Other education
FRA - Autres activităąs d'enseignement
GER - Sonstiger unterricht

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This group includes general continuing education and continuing vocational education and training for any profession, hobby or self-development purposes.
It excludes educational activities as outlined in groups 85.1-85.4, i.e. pre-primary education, primary education, secondary education or higher education. It includes camps and schools offering instruction in athletic activities to groups or individuals, foreign language instruction, instruction in the arts, drama or music or other instruction or specialised training, not comparable to the education in groups 85.1 - 85.4.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (6)

8551
Invatamant in domeniul sportiv si recreational
Descriere
Descriere
8552
Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)
Descriere
Descriere
8553
Scoli de conducere (pilotaj)
Descriere
Descriere
8559
Alte forme de invatamant n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii