CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

711
Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

2 clase

Grupa 711 face parte din

Sectiunea M - Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

Diviziunea 71 - Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Architectural and engineering activities and related technical consultancy
FRA - Activităąs d'architecture et d'ingăąnierie
GER - Architektur- und ingenieurbăĽros

Documente Rubinian corespondente (3)

7111
Activitati de arhitectura
Descriere
Descriere
7112
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii