CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

432
Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

3 clase

Grupa 432 face parte din

Sectiunea F - Constructii

Diviziunea 43 - Lucrari speciale de constructii

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Electrical, plumbing and other construction installation activities
FRA - Travaux d'installation lectrique, plomberie et autres travaux d'installation
GER - Bauinstallation

Documente Rubinian corespondente (10)

4321
Lucrari de instalatii electrice
Descriere
Descriere
4322
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
Descriere
Descriere
4329
Alte lucrari de instalatii pentru constructii
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii