CAEN 2022
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

382
Tratarea si eliminarea deseurilor

2 clase

Grupa 382 face parte din

Sectiunea E - Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

Diviziunea 38 - Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Waste treatment and disposal
FRA - Traitement et ã¹limination des dã¹chets
GER - Abfallbehandlung und beseitigung

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This group includes the disposal and treatment prior to disposal of various forms of waste by different means, such as treatment of organic waste with the aim of disposal; treatment and disposal of toxic live or dead animals and other contaminated waste; treatment and disposal of transition radioactive waste from hospitals, etc.; dumping of refuse on land or in water; burial or ploughing-under of refuse; disposal of used goods such as refrigerators to eliminate harmful waste; disposal of waste by incineration or combustion. Included is also energy recovery resulting from waste incineration process.

This group excludes:
- treatment and disposal of wastewater, see 37.00
- materials recovery, see 38.3

Inchide

Documente Rubinian corespondente (2)

3821
Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
Descriere
Descriere
3822
Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2022, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii