CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

309
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

3 clase

Grupa 309 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 30 - Fabricarea altor mijloace de transport

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of transport equipment n.e.c.
FRA - Fabrication de matăąriels de transport n.c.a.
GER - Herstellung von fahrzeugen a. n. g.

Documente Rubinian corespondente (21)

3091
Fabricarea de motociclete
3092
Fabricarea de biciclete si de de vehicule pentru invalizi
Descriere
Descriere
3099
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii