CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

266
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

1 clase

Grupa 266 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 26 - Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
FRA - Fabrication d'ã¹quipements d'irradiation mã¹dicale, d'ã¹quipements ã¹lectromã¹dicaux et ã¹lectrothã¹rapeutiques
GER - Herstellung von bestrahlungs- und elektrotherapiegerã¤ten und elektromedizinischen gerã¤ten

Documente Rubinian corespondente (4)

2660
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii