CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

236
Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

6 clase

Grupa 236 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
FRA - Fabrication d'ouvrages en bton, en ciment ou en pltre
GER - Herstellung von erzeugnissen aus beton, zement und gips

Documente Rubinian corespondente (5)

2361
Fabricarea produselor din beton pentru constructii
Descriere
Descriere
2362
Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
Descriere
Descriere
2363
Fabricarea betonului
Descriere
Descriere
2364
Fabricarea mortarului
Descriere
Descriere
2365
Fabricarea produselor din azbociment
Descriere
Descriere
2369
Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii