CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

234
Fabricarea altor articole din ceramica si portelan

5 clase

Grupa 234 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of other porcelain and ceramic products
FRA - Fabrication d'autres produits en cã¹ramique et en porcelaine
GER - Herstellung von sonstigen porzellan- und keramischen erzeugnissen

Documente Rubinian corespondente (8)

2341
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
Descriere
Descriere
2342
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
Descriere
Descriere
2343
Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
Descriere
Descriere
2344
Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
Descriere
Descriere
2349
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii