CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

201
Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare

7 clase

Grupa 201 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 20 - Fabricarea substantelor si a produselor chimice

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms
FRA - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotã¹s et d'engrais, de matieres plastiques de base et de caoutchouc synthã¹tique
GER - Herstellung von chemischen grundstoffen, dã¼ngemitteln und stickstoffverbindungen, kunststoffen in primã¤rformen und synthetischem kautschuk in primã¤rformen

Documente Rubinian corespondente (4)

2011
Fabricarea gazelor industriale
Descriere
Descriere
2012
Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
Descriere
Descriere
2013
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
Descriere
Descriere
2014
Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
Descriere
Descriere
2015
Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase
Descriere
Descriere
2016
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Descriere
Descriere
2017
Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii