CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

161
Taierea si rindeluirea lemnului

1 clase

Grupa 161 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Sawmilling and planing of wood
FRA - Sciage et rabotage du bois
GER - S„§ge-, hobel- und holzimpr„§gnierwerke

Documente Rubinian corespondente (14)

1610
Taierea si rindeluirea lemnului
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii