CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

106
Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon

2 clase

Grupa 106 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Diviziunea 10 - Industria alimentara

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of grain mill products, starches and starch products
FRA - Travail des grains; fabrication de produits amylacăąs
GER - Mahl- und schă¤lmăĽhlen, herstellung von stă¤rke und stă¤rkeerzeugnissen

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This group includes the milling of flour or meal from grains or vegetables, the milling, cleaning and polishing of rice, as well as the manufacture of flour mixes or doughs from these products.

Also included in this group are the wet milling of corn and vegetables and the manufacture of starch and starch products.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (6)

1061
Fabricarea produselor de morarit
Descriere
Descriere
1062
Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii