CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

032
Acvacultura

2 clase

Grupa 032 face parte din

Sectiunea A - Agricultura, silvicultura si pescuit

Diviziunea 03 - Pescuitul si acvacultura

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Aquaculture
FRA - Aquaculture
GER - Aquakultur

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This group includes "aquaculture" (or aquafarming), i.e. the production process involving the culturing or farming (including harvesting) of aquatic organisms (fish, molluscs, crustaceans, plants, crocodiles, alligators and amphibians) using techniques designed to increase the production of the organisms in question beyond the natural capacity of the environment (for example regular stocking, feeding and protection from predators).
Culturing/farming refers to the rearing up to their juvenile and/or adult phase under captive conditions of the above organisms. In addition, "aquaculture" also encompasses individual, corporate or state ownership of the individual organisms throughout the rearing or culture stage, up to and including harvesting.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (1)

0321
Acvacultura maritima
Descriere
Descriere
0322
Acvacultura in ape dulci
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii