CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

011
Cultivarea plantelor nepermanente

7 clase

Grupa 011 face parte din

Sectiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit

Diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Growing of non-perennial crops
FRA - Cultures non permanentes
GER - Anbau einjhriger pflanzen

Documente Rubinian corespondente (13)

0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Descriere
Descriere
0112
Cultivarea orezului
0113
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Descriere
Descriere
0114
Cultivarea trestiei de zahăr
Descriere
Descriere
0115
Cultivarea tutunului
0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Descriere
Descriere
0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii