CAEN 2022
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

85
Invatamant

6 grupe

Diviziunea 85 face parte din

Sectiunea P - Invatamant

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Education
FRA - Enseignement
GER - Erziehung und unterricht

Documente Rubinian corespondente (9)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Pre-primary education
FRA - Enseignement pré-primaire
GER - Kindergärten und Vorschulen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Primary education
FRA - Enseignement primaire
GER - Grundschulen/Volksschulen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Secondary education
FRA - Enseignement secondaire
GER - Weiterführende Schulen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Higher education
FRA - Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
GER - Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Other education
FRA - Autres activités d'enseignement
GER - Sonstiger Unterricht
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Educational support activities
FRA - Activités de soutien a l'enseignement
GER - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2022, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii