CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

49
Transporturi terestre si transporturi prin conducte

5 grupe

Diviziunea 49 face parte din

Sectiunea H - Transport si depozitare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Land transport and transport via pipelines
FRA - Transports terrestres et transport par conduites
GER - Landverkehr und transport in rohrfernleitungen

Documente Rubinian corespondente (23)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Passenger rail transport, interurban
FRA - Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
GER - Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Freight rail transport
FRA - Transports ferroviaires de fret
GER - Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Other passenger land transport
FRA - Autres transports terrestres de voyageurs
GER - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Freight transport by road and removal services
FRA - Transports routiers de fret et services de déménagement
GER - Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Transport via pipeline
FRA - Transports par conduites
GER - Transport in Rohrfernleitungen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii