CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

39
Activitati si servicii de decontaminare

1 grupe

Diviziunea 39 face parte din

Sectiunea E - Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Remediation activities and other waste management services
FRA - Dã¹pollution et autres services de gestion des dã¹chets
GER - Beseitigung von umweltverschmutzungen und sonstige entsorgung

Documente Rubinian corespondente (0)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Remediation activities and other waste management services
FRA - Dépollution et autres services de gestion des déchets
GER - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii