CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

38
Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

3 grupe

Diviziunea 38 face parte din

Sectiunea E - Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
FRA - Collecte, traitement et ã¹limination des dã¹chets; rã¹cupã¹ration
GER - Sammlung, behandlung und beseitigung von abfã¤llen; rã¼ckgewinnung

Documente Rubinian corespondente (2)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Waste collection
FRA - Collecte des déchets
GER - Sammlung von Abfällen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Waste treatment and disposal
FRA - Traitement et élimination des déchets
GER - Abfallbehandlung und beseitigung
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Materials recovery
FRA - Récupération
GER - Rückgewinnung
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii