CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

30
Fabricarea altor mijloace de transport

5 grupe

Diviziunea 30 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of other transport equipment
FRA - Fabrication d'autres matăąriels de transport
GER - Sonstiger fahrzeugbau

Documente Rubinian corespondente (24)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Building of ships and boats
FRA - Construction navale
GER - Schiff- und Bootsbau
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of railway locomotives and rolling stock
FRA - Construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant
GER - Schienenfahrzeugbau
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of air and spacecraft and related machinery
FRA - Construction aéronautique et spatiale
GER - Luft- und Raumfahrzeugbau
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of military fighting vehicles
FRA - Construction de véhicules militaires de combat
GER - Herstellung von militärischen Kampffahrzeugen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of transport equipment n.e.c.
FRA - Fabrication de matériels de transport n.c.a.
GER - Herstellung von Fahrzeugen a. n. g.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii