CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

26
Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

8 grupe

Diviziunea 26 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of computer, electronic and optical products
FRA - Fabrication de produits informatiques, ã¹lectroniques et optiques
GER - Herstellung von datenverarbeitungsgerã¤ten, elektronischen und optischen erzeugnissen

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the manufacture of computers, computer peripherals, communications equipment, and similar electronic products, as well as the manufacture of components for such products. Production processes of this division are characterised by the design and use of integrated circuits and the application of highly specialised miniaturisation technologies.
The division also contains the manufacture of consumer electronics, measuring, testing and navigating equipment, irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment, optical instruments and equipment, and the manufacture of magnetic and optical media.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (11)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of electronic components and boards
FRA - Fabrication de composants et cartes électroniques
GER - Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of computers and peripheral equipment
FRA - Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
GER - Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of communication equipment
FRA - Fabrication d'équipements de communication
GER - Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of consumer electronics
FRA - Fabrication de produits électroniques grand public
GER - Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation; watches and clocks
FRA - Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie
GER - Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
FRA - Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
GER - Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of optical instruments and photographic equipment
FRA - Fabrication de matériels optique et photographique
GER - Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of magnetic and optical media
FRA - Fabrication de supports magnétiques et optiques
GER - Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii