CAEN 2022
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

23
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

8 grupe

Diviziunea 23 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of other non-metallic mineral products
FRA - Fabrication d'autres produits minã¹raux non mã¹talliques
GER - Herstellung von glas und glaswaren, keramik, verarbeitung von steinen und erden

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes manufacturing activities related to a single substance of mineral origin. This division includes the manufacture of glass and glass products (e.g. flat glass, hollow glass, fibres, technical glassware etc.), ceramic products, tiles and baked clay products, and cement and plaster, from raw materials to finished articles. The manufacture of shaped and finished stone and other mineral products is also included in this division.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (12)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of glass and glass products
FRA - Fabrication de verre et d'articles en verre
GER - Herstellung von Glas und Glaswaren
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of refractory products
FRA - Fabrication de produits réfractaires
GER - Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of clay building materials
FRA - Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
GER - Herstellung von keramischen Baumaterialien
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of other porcelain and ceramic products
FRA - Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine
GER - Herstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen Erzeugnissen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of cement, lime and plaster
FRA - Fabrication de ciment, chaux et plâtre
GER - Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of articles of concrete, cement and plaster
FRA - Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
GER - Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Cutting, shaping and finishing of stone
FRA - Taille, façonnage et finissage de pierres
GER - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.
FRA - Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a.
GER - Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage sowie sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2022, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii