CAEN 2022
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

19
Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

2 grupe

Diviziunea 19 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of coke and refined petroleum products
FRA - Cok„Ļfaction et raffinage
GER - Kokerei und mineral„∂lverarbeitung

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the transformation of crude petroleum and coal into usable products. The dominant process is petroleum refining, which involves the separation of crude petroleum into component products through such techniques as cracking and distillation. This division also includes the manufacture for own account of characteristic products (e.g. coke, butane, propane, petrol, kerosene, fuel oil etc.) as well as processing services (e.g. custom refining).

This division includes the manufacture of gases such as ethane, propane and butane as products of petroleum refineries.

Not included is the manufacture of such gases in other units (20.14), manufacture of industrial gases (20.11), extraction of natural gas (methane, ethane, butane or propane) (06.20), and manufacture of fuel gas, other than petroleum gases (e.g. coal gas, water gas, producer gas, gasworks gas) (35.21).
The manufacture of petrochemicals from refined petroleum is classified in division 20.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (4)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of coke oven products
FRA - Cokéfaction
GER - Kokerei
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of refined petroleum products
FRA - Raffinage du pétrole
GER - Mineralölverarbeitung
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2022, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii