Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 52
Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

Dovada indeplinirii conditiilor de reprezentativitate se face astfel:

A. la nivel national:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de confederatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor executive de conducere;*)

b) extras din ultimul buletin statistic publicat privind numarul total de angajati din economia nationala;

c) declaratiile semnate de reprezentantii legali ai federatiilor sindicale membre in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare federatie, precum si o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al confederatiei sindicale cuprinzand lista federatiilor componente si numarul total de membri ai acestora;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unitati:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de federatie si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau a componentei organelor de conducere;*)

b) declaratiile semnate de reprezentantii legali ai sindicatelor componente in care se specifica numarul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum si o situatie cumulativa semnata de reprezentantul legal al federatiei sindicale;

c) datele Institutului National de Statistica privind numarul total de angajati din sectorul de activitate respectiv sau, in cazul grupului de unitati, declaratiile angajatorilor din grup privind numarul angajatilor fiecarei unitati;

d) dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a unei copii a dosarului de reprezentativitate;

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotararii judecatoresti definitive de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicat si a ultimei hotarari judecatoresti definitive de modificare a statutului si/sau componentei organului executiv de conducere;*)

b) declaratie semnata de reprezentantul legal al sindicatului privind numarul total de membri;

c) dovada privind numarul de angajati din unitate, eliberata de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munca a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Adnotãri
Intrare in vigoare
*)

Punctele A.a), B.a) si C.a) intra in vigoare la 1 februarie 2013, potrivit articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012.

281 Documente Anexe la Codul Muncii

  

Abonare la newsletter
  Arhiva de newslettere